Kompanija Elcor pustila u pogon svoju treću solarnu elektranu

Djelatnici poduzeća ELCOR d.o.o. elektrotehnički inženjering iz Gruda su krajem lipnja 2014. pustili u pogon fotonaponsku elektranu “TELECOM 1” snage 125 kWp. Očekivana proizvodnja je oko 147.000,00 kWh. Ovo je dosada treća elektrana koju je u potpunosti izgradilo ovo poduzeće na principu ”ključ u ruke”, te time ukupno instalirani kapaciteti od strane ovog poduzeća iznose…